Przejdź do treści
Menu

Anna Małgorzata Grzesiowska

Adwokat  

tel. +48 600 340 692
email: anna@grzesiowscy.pl

Anna Małgorzata Grzesiowska jest adwokatem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie cywilnym oraz regulacjach dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Doradza zwłaszcza w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, podziałach majątku wspólnego oraz sporach w zakresie kontaktów między rodzicami a dziećmi, niejednokrotnie doprowadzając do kompromisowego zakończenia sprawy. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem, dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód na osobie (wypadki komunikacyjne, śmierć osoby bliskiej, nieszczęśliwe wypadki, błędy medyczne) oraz szkód na mieniu (dotyczących pojazdów, mieszkań i domów), jak i odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. Zajmuje się również stałą obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnot mieszkaniowych.

W 2000 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2005 r. odbywała aplikację adwokacką. W sprawach rodzinnych i odszkodowawczych, zwłaszcza w zakresie błędów medycznych i zdarzeń medycznych istotne znaczenie ma dodatkowe wykształcenie magisterskie z dziedziny biologii i mikrobiologii uzyskane w 1998 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Anna Grzesiowska włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.