Przejdź do treści
Menu

dr Krzysztof Grzesiowski

Radca prawny

tel. +48 606 260 692
email: krzysztof@grzesiowscy.pl

dr Krzysztof Grzesiowski jest radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie postępowań sądowych, głównie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Posiada umiejętność ugodowego kończenia sporów, niezależnie od stadium postępowania. Zajmuje się również obsługą przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i wspólnot mieszkaniowych, a także negocjowaniem kontraktów handlowych.

 

W 2000 r. ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tejże uczelni w 2008 roku obronił pracę doktorską z dziedziny prawa cywilnego, z którą jest dalej związany. Uczestniczy w seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Adama Olejniczaka. Ukończył również "The introduction to English and European Union law" (University of Cambridge, 2000 r.) oraz "Prawo konkurencji w Unii Europejskiej" (Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, 2007 r.). W latach 2000-2010 prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie.

 

Jest autorem kilku publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego. Krzysztof Grzesiowski ukończył aplikację sądową (2000-2003), a w latach 2003-2009 pełnił urząd asesora sądowego i sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie. W latach 2003-2007 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorzowie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania procesowego i nieprocesowego.

 

W latach 2006-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego. Był autorem pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją regulacji ograniczającej samorządność i autonomię gmin, zakończonego stwierdzeniem niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów.

 

W latach 2007-2009 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Departamencie Legislacyjno - Prawnym, gdzie przygotowywał koncepcję utworzenia w Polsce sądów patentowych. Był również członkiem Komitetu Ochrony Praw działającego przy Ministrze Sportu i Turystyki, powołanego dla ochrony praw własności intelektualnej w związku z organizacją UEFA EURO 2012. Krzysztof Grzesiowski włada biegle językiem angielskim. Reprezentował Polskę na dwóch międzynarodowych konferencjach: "IP Enforcement week" w Monachium (2006 r.) oraz "European Patent Judges Symposium" w Bordeaux (2008 r.). Ponadto uczestniczył w cyklu seminariów w języku angielskim z prawa własności intelektualnej i przemysłowej zorganizowanych przez European Patent Academy (Barcelona, Monachium, Sofia, Sztokholm i Ljubljana).

 

Doświadczenie zdobyte w latach 2012-2018 w roli Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych niewątpliwie pomaga w procesach sądowych dotyczących tzw. błędów medycznych, zarówno po stronie pacjetna, jak i lekarza.